Kadry

Kadry

Kapitał ludzki jest jednym z największych walorów przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważna jest kompleksowa oferta związana z prowadzeniem rozliczeń Twoich pracowników.

Dopilnujemy, aby wszelkie rozliczenia kadr były prowadzone dokładnie, profesjonalnie oraz na czas. Zapewnimy Ci, że wszystkie działania będą wykonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Outsourcing procesów kadrowych to m.in.:
✓ Opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.)
✓ Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
✓ Prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.),
✓ Obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych,
✓ Współpraca w ramach udzielonego pełnomocnictwa z organami kontroli ZUS, PIP, Urzędu Pracy.

Zajmujemy się m.in.
  • Prowadzeniem akt osobowych
  • Opieką nad dokumentami
  • Tworzeniem umów i regulaminów
  • Ewidencją czasu pracy
  • Pozostałymi sprawami pracowniczymi
  • Współpracą z ZUS, PIP, PUP

Dbamy o sprawy

... małe i duże, by Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać

61 867 75 89
Skontaktuj się, by poznać nasza ofertę