Płace

 Outsourcing płac jest obejmuje prawidłowe rozliczenie z pracownikami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS czy w zakresie sprawozdawczości GUS. Dopilnujemy, aby wszelkie rozliczenia płac były prowadzone dokładnie, profesjonalnie oraz na czas, zgodnie z przepisami oraz współpraca w ramach udzielonego pełnomocnictwa z organami kontroli ZUS, PIP, Urzędu Pracy.
Zakres usług to m.in.:
✓  Sporządzanie list płac;
✓ Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS;
✓ Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11, PIT-40).
✓ Sporządzanie deklaracji ZUS miesięcznych i rocznej IWA;
✓ Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych;
✓ Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.);
✓ Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
✓ Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych.

W ramach usług m.in.
  • sporządzenie list płac
  • Rozliczenia z ZUS
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowy
  • Sporządzanie deklaracji do US
  • Sporządzenie deklaracji do ZUS
  • Przygotowywanie płatności
  • Naliczanie należności pracowniczych
  • Naliczanie świadczenie ZFŚS
  • Obsługa ubezpieczeń pracowniczych

Czuwamy

nad prawidłowością rozliczeń

61 867 75 89
Zadzwoń do nas, by poznać naszą ofertę